حوضچه حیاط حمام

حوضچه شستشوی پایه، حوض پایه کلاسیک, حوض پایه سرامیکی، حوض پایه کلاسیک, classic pedestal basin.