حوضه ی آویزان دیوار

سینک دیواری کشی، حوضچه نصب شده روی دیوار, wall mount bathroom sink, حوضچه دیوار، دیوار حمام سینک.